Ս.Դ.Հնչակեան Կուսակցութեան Կեդրոնական Վարչութեան Նորընտիր Ատենապետ՝ Ընկ. Յակոբ Տիգրանեանի Հարցազրոյցը

՞նչպէս կը գնահատէք Ս.Դ.Հ.Կ. 20-րդ Համագումարը եւ հոն առնուած որոշումները:

Կուսակցութեանս 20-րդ Համագումարը ես պիտի կոչեմ անկիւնադարձային Համագումար: Հոն քննարկուած օրակարգերը եւ առնուած որոշումները անգամի մը համար եւս մեզ կը դնեն պարտաւորութիւններու առաջ որոնք մենք ամենայն պատասխանատւութեամբ պիտի ստանձնենք եւ գործադրենք:

-Գլխաւորաբար դուք ո՞ր որոշումները նկատի ունիք:

Օրինակ, հայ-թրքական հարաբերութիւններու հարցը: Մենք կը հաւատանք, որ Թուրքիոյ կողմէ Ցեղասպանութեան փաստի ճանաչումը միայն արտաքին ճնշումներով չի կրնար յաջողութեան հասնիլ, այլ պէտք է ներսէն՝ Թուքիոյ հասարակութեան գիտակցութեան բարձրացումով ազդել պետական քաղաքականութեան վրայ:  Մեկնելով այս փաստէն, Համագումարը յանձնարարեց կեդրոնական վարչութեան, շարունակել Թուրքիոյ մէջ Հայկական Ցեղասպանութիւնը ճանչցած յառաջադիմական խմբաւորումներու եւ մտաւորականներու հետ գործակցութիւնը եւ անոնց հետ աշխատանքի նոր ուղիներու որոնումը:

Իսկ Հայ-Թրքական արձանագրութիւններու փաստը ի՞նչպէս կը մեկնաբանէք:

Օրին արդէն դատապարտած ենք այդ փաստաթուղթը եւ մեր արմատական տեսակէտը յայտնած: 20-րդ Համագումարով ալ վերահաստատեցինք այդ արձանագրութիւններուն հանդէպ մեր ժխտական կեցուածքը պահանջելով անմիջապէս դուրս բերել այդ արձանագրութիւնները Հայաստանի ազգային ժողովէն. Առաւել ևս անընդունելի են այս արձանագրութիւնները,այն առումով, որ կրնան հիմք հանդիսանալ ապագայի ոեւէ նոր բանակցութեանց Հայաստանի եւ Թուրքիոյ միջեւ:

Հայաստանի ներքին քաղաքական կեանքէն ներս ի՞նչպիսի ներկայութիւն պիտի դրսեւորէ կուսակցութիւնը, իշխանամէտ թէ՞ ընդիմադիր կեցուածք:

Ելնելով մեր 126 ամեայ փորձէն, որպէս գաղափարական եւ սկզբունքի տէր կուսակցութիւն, մենք կը մնանք ինքնուրոյն կուսակցութիւն. Մեզի վերապահելով իրաւունքը իրերը իրենց անունով կոչելու, ունենալով քաջութիւնը գնահատելու եւ ողջունելու իշխանութիւններուն տարած ցանկացած դրական գործունէութիւն միեւնոյն ժամանակ դատապարտելու եւ քննադատելու սխալները, վատ որոշումները եւ անօգուտ գործընթացը: Մեր քաղաքական դիրքորոշումները պիտի չառաջնորդուին իշխանամէտ եւ կամ ընդիմադիր լոզունքներով, այլ իրականութեան հետ քայլ պահելով. առողջ եւ օրինակելի կեցուածքներով:

Դուք ընտրուեցաք Ս.Դ.Հ.Կ.-ի Կեդրոնական Վարչութեան նորընտիր ատենապետ, ի՞նչ ակնկալիքներ եւ սպասելիքներ պէտք է ունենայ Հնչակեան շարքն ու համակիրը:

Նախ կ’ուզեմ ողջունել մեր անկեղծ եւ նուիրեալ շարքը: Հսկայ աշխատանք կայ կատարուելիք, որուն արդիւնքը սակայն դժբախտաբար մէկ օրէն միւսը պիտի չերեւայ: Նորընտիր կեդրոնը, իր նուիրուածութեամբ եւ գործով պատրաստ է դիմագրաւելու բոլոր դժուարութիւնները Մեր առաջադրանքն է կուսակցութիւնը հասցնել այնպիսի դիրքի մը, որ ան մարտահրաւէրները դիմագրաւէ աւելի կազմակերպուած, օրինակելիութեամբ եւ կարգապահութեամբ:

Վերջին Շրջանին Հայաստանի մէջ ամէնաշատ քննարկուող հարցը Հայաստանի Մաքսային Միութեան անդամակցութեան հարցնէ. Ի՞նչ է Հնչակեան Կուսակցութեան տեսակէտը այս ուղութեամբ:

Այդ հարցը անշուշտ քննարկուեցաւ Համագումարի ընթացքին եւ ելնելով Հայաստանի աշխարհագրական դիրքէն, նկատի ունենալով շրջանային քաղաքական իրավիճակը, Հնչակեան Կուսակցութիւնը զգուշաւոր լաւատեսութեամբ կը դիմաւորէ Մաքսային Միութեան անդամակցութեան Հայաստանի որոշումը: Մեզ Հնչակեաններուս համար առաջնահերթութիւն է Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգութիւնը:

Այս տեսակէտը չ՞ի վնասեր եւրոպական արժէքներու դրսեւորման Հայաստանեան առօրեայ կեանքի մէջ:

Իսկապէս Եւրոպան ունի համամարդկային արժէքներ. Սակայն եկեք ընդունինք, որ եթէ Հայաստանի իշխանութիւններն ու ժողովուրդը կամք դրսեւորեն, այդ արժէքները իրագործելու համար. պայման չէ դէպի արեւմուտք դէքուիլ. Օրինակ, ո՞վ կ’արգիլէ այսօր որ Հայաստանը դառնայ աւելի ժողովրդավարական երկիր, մարդու իրաւունքները պաշտպանուին, մենաշնորհները վերացուին, ընտրութիւնները աւելի թափանձիկ  եւ օրինական ըլլան, ընկերային արդարութիւնը խարսխուի, գործելու եւ ներդրումներու հաւասար հնարաւորութիւններ տրուին. Անպայման պէ՞տք է Եւրոպան գայ եւ մեզ պարտադրէ այս բոլորը.

Անշուշտ ոչ:

-Սփիւռքի առնջութեամբ ի՞նչ մարտահրաւէրներու առջեւ կը գտնուիք:

Հաւանաբար վերջին 100 տարիներու ամէնադժուար օրերն են որ կ’անցնէ Սփիւռքը. Մենք ունինք այսօր, աւանդական եւ նոր ձեւաւորուող Սփիւռք. Աւանդական Սփիւռքի կորիզը կազմող Միջին Առեւելքի մեր գաղութները նոր վտանգներու առջեւ կը գտնուին. Պահը շատ լուրջ է. Շրջանային պատերազմները եւ անոնցմէ առաջացած արտագաղթը կը վտանգէն մեր գաղութներուն ապագայի գոյութիւնը. Սա համազգային հարց է եւ մենք բոլորս միասին պէտք է քայլ պահենք եւ ըստ այնմ դիմագրաւենք դժուարութիւնները. Ինչ կը վերաբերի նոր ձեւաւորուող Սփիւռքին, մասնաւորաբար Հայաստանի անկախութենէն վերջ առաջացած այս նոր Սփիւռքը որ կը ձեւաւորուի Առեւելեան եւ կեդրոնական Եւրոպայի մէջ, ունի լուրջ հայապահպանման խնդիր. Այս նորաստեղծ համայքները կրնան զոհը դառնալ համաշխարհայնցման(globalization):

Հետեւաբար հոս նաեւ անհրաժեշտութիւնը կայ համազգային ծրագրի մը այդ վտանգէն դուրս գալու համար: 

Իսկ Արցախի հարցով կուսակցութեան դիրքի ոեւէ փոփոխութիւն կ՞այ:

Արցախի հարցով Հնչակեան կուսակցութեան դիրքը կը մնայ անփոփոխ. Այսինքն, Արցախի հարցի վերջնական լուծումը պէտք է տեղի ունենայ, ազգերու ազատ ինքնորոշման իրաւունքի միջազգային սկզբունքներու հիման վրայ. Առաւել Արցախի ժողովուրդը ինք հանրաքուէով պէտք է որոշէ իր ճակատագիրը. Այս բոլորը յաջողցնելու համար սակայն, օր առաջ Արցախի հանրապետութիւնը պէտք է մասնակցի բանակցային գործընթացին որպէս լիարժէք կողմ:

Արցախի հարցով Հնչակեան կուսակցութեան դիրքը կը մնայ անփոփոխ. Այսինքն, Արցախի հարցի վերջնական լուծումը պէտք է տեղի ունենայ, ազգերու ազատ ինքնորոշման իրաւունքի միջազգային սկզբունքներու հիման վրայ. Առաւել Արցախի ժողովուրդը ինք հանրաքուէով պէտք է որոշէ իր ճակատագիրը. Այս բոլորը յաջողցնելու համար սակայն, օր առաջ Արցախի հանրապետութիւնը պէտք է մասնակցի բանակցային գործընթացին որպէս լիարժէք կողմ:

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2021 SDHP

Log in with your credentials

Forgot your details?