Պահանջագիր` վերատիրանալու Քսաններու աճիւններուն

Սոցիալ Դեմոկրատ Հնչակեան Կուսակցութեան Քսան նահատակ ղեկավարներու կախաղան բարձրանալու հարիւամեակին առթիւ, կուսակցութեան Կեդրոնական Վարչութիւնը պահանջագիր

ներկայացուց Պոլսոյ քաղաքապետու թեան, պահանջելով տիրանալ նահատակներու աճիւններուն եւ զանոնք արտերկիր փոխադրել: Ստորեւ` պահանջագիրը:

Պարոն քաղաքապետ,

1915 թուականի Յունիս 15-ին, Պոլսոյ Սուլթան Պայազիտ հրապարակին վրայ կախաղան բարձրացան 20 հայորդիներ, որոնք Սոցիալ Դեմոկրատ Հնչակեան Կուսակցութեան ղեկավարներն ու պատասխանատու անդամներն էին: Անոնք էին` «Փարամազ» անունով ծանօթ Մատթէոս Սարգիսեան, Յակոբ Պասմաճեան, Գափրիէլ Քէշիշեան, Սմբատ Գլըճեան, Ռուբէն Կարապետեան, Պետրոս Թորոսեան, Արմենակ Համբարձումեան, Աբրահամ Մուրատեան, Արամ Աչըքպաշեան, Հրանդ Եկաւեան, Գարեգին Պողոցեան, Պողոս Պողոսեան, Մուրատ Զաքարեան, Թովմաս Թովմասեան, Երեմիա Մանանտեան, Մկրտիչ Երեցեան, Գեղամ Վանիկեան, Երուանդ
Թոփուզեան, Յովհաննէս Տէր Եղիայեան, Գառնիկ Պոյաճեան:
Անոնք նորն օրը թաղուած են ընդհանուր փոսի մը մէջ` Էտիրնէ գափուի հայոց գերեզմանատան մէջ: Մենք, Հնչակեան Կուսակցութեան Կեդրոնական Վարչութիւնս, կը ցանկանանք մեր ղեկավար ընկերներու աճիւնները Պոլիսէն արտերկիր տեղափոխել: Հետեւաբար, ձեզմէ կը պահանջենք մեզի տեղեկացնել այս պահանջքը կատարելու անհրաժեշտ քայլերուն եւ անոնց հերթականութեան մասին:

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2021 SDHP

Log in with your credentials

Forgot your details?