Հնչակեան Քսան Կախաղաններու Յիշատակի ոգեկոչումը Լոնտոնի մէջ

Սոցիալ Դեմոկրատ Հնչակեան Կուսակցութեան Մեծն Բրիտանիոյ Վարիչ Մարմինը, հովանաւորութեամբ Ս.Դ.Հ.Կ. Կեդրոնական Վաչութեան, 2 Յուլիս 2015-ի երեկոյեան Լոնտոնի մէջ ոգեկոչեց յիշատակը 1915-ին Պոլսոյ Սուլթան Պայազիտ հրապարակին վրայ, թուրք Իթթիհատական իշխանութիւններուն կողմէ կախաղան բարձրացած Հնչակեան Քսան հերոս նահատակներու: Միջոցառման ներկայ գտնուելու եւ հովանաւորելու համար Լոնտոն ժամանած էին Ս.Դ.Հ.Կ.-ի Կեդրոնական Վարչու թեան ատենապետ` ընկ. Յակոբ Տիգրանեան, ատենապետին կ’ընկերակցէին Կեդրոնի անդամ երկու ընկերներ` ընկ. Վազգէն Գալթագճեան եւ ընկ. Խաչիկ Քէշիշեան: Այս առիթով պիտի նշենք, թէ Կեդրոնական Վարչութիւնը Հնչակեան Քսաններու նահատակութեան յիշատակը ոգեկոչելու համար (Հայոց Մեծ Եղեռնի 100-ամեայ տարելիցի ոգեկոչման շրջանակին մէջ) հրահանգած էր Արժանթինի, Ուրուկուայի, Միացեալ Նահանգներու, Քանատայի, Լիբանանի, Կիպրոսի, Լոնտոնի եւ Փարիզի համապատասխան մարմիններուն յատուկ ձեռնարկներ կազմակերպել, որոնց ընթացքին շքանշաններով պիտի պարգեւատրուէին վաստակաշատ եւ նուիրեալ վեթերան ընկերներ: Նախատեսուող ձեռնարկները սկիզբ առին Միացեալ Նահանգներէն  ապա` Հարաւային Ամերիկա, Լիբանան, Կիպրոս, Քանատա, Լոնտոն, աւարտին հասնելու համար Փարիզ:

Հինգշաբթի, 2 Յուլիս 2015 երեկոյ էր. կարգը հասած էր Լոնտոնին: Ձեռնարկը սկսաւ Մեծն Բրիտանիոյ, Հայաստանի Հանրապետութեան եւ Հնչակեան Կուսակցութեան օրհներգներու յոտնկայս ունկնդրութեամբ, որմէ ետք ձեռնարկի բացման խօսքը կատարեց Մեծն Բրիտանիոյ Վարիչ Մարմնի փոխատենապետ ընկ. Տոքթ. Վազգէն Գասէմճեան: Դահլիճը լեցուն էր շարքային հնչակեան ընկերներով, համակիրներով, ներկայ էին նաեւ Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ Մեծն Բրիտանիոյ Թեմակալ Առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Յովակիմ Եպս. Մանուկեանը, բրիտանահայութեան տարբեր կուսակցութիւններու, միութիւններու, ազգային մարմիններու եւ բարեսիրական կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներ: Ընկ. Տոքթ. Վազգէն Քասէմճեան, իր բացման խօսքէն ետք անդրադարձաւ Հնչակեան Կուսակցութեան քաղաքական եւ յեղափոխական մերթ  բացայայտ եւ մերթ խիստ գաղտնի գործունէութեան: Զեկուցող ընկերը յայտնեց թէ Իթթիհատ Վէ Թերաքքը կուսակցութիւնը Թուրքիոյ մէջ իշխանութեան գլուխ գալով, աւելի ողբերգական դարձաւ Կիլիկիոյ եւ Արեւմտեան Հայաստանի հայութեան վիճակը: Յիշեալ ողբերգական կացութեան հակազդելու համար, Հնչակեան Կուսակցութիւնը գումարեց Քոստանցայի 7-րդ գաղտնի համագումարը, ուր որոշուեցաւ հաշուեյարդար կատարել իշխանութեան վրայ գտնուող իթթիհատական կուսակցութեան ղեկավարութեան հետ: Իթթիհատականներուն դէմ սկսուելիք յեղափոխական խիստ վտանգաւոր գործողութիւն ները պիտի գլխաւորէր Մեղրիցի Մատթէոս Սարգիսեանը, յեղափոխականի անունով` Փարամազը.այժմ բոլորիս համար` անմահն Փարամազը: Սակայն, դաւաճան մատնիչ Արշաւիր Եասեանի մատնութեան հետեւանքով, Քոստանցայի մէջ կայացած որոշումը ձախողութեան մատնուեցաւ, որուն հետեւանքով 15 Յունիս 1915-ին, ՔՍԱՆ ՀԵՐՈՍՆԵՐ Պոլսոյ Սուլթան Պայազիտ հրապարակին վրայ կախաղան բարձրացան դիմաւորելով անմահութիւնը: Եասեան կոչուող դաւաճանը կարճ ժամանակ ետք սատակ եղաւ հնչակեան վրիժառուի փամփուշտներով: Իսկ Հնչակեան Կուսակցութեան ընդյատակ անցած գործունէութիւնը շարունակեց իր պայքարը:

London-2
Ընկ. Տոքթ. Վազգէն Գասէմճեանի ելոյթի աւարտէն ետք, բեմ հրաւիրուեցաւ Ս.Դ.Հ.Կ. Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ ընկ. Յակոբ Տիգրանեան, որպէսզի տայ իր պատգամը: Ղեկավար ընկերը բեմ բարձրանալով նախ անդրադարձաւ Պոլսոյ Սուլթան Պայազիտ հրապարակին վրայ կախաղան բարձրացած Հնչակեան քսան հերոսներու պատամական` յեղափոխական ծրագրին եւ առաքելութեան, որոնք կը բխէին կուսակցութեան Քոստանցայի (Քոստանցան Ռումանիոյ նաւահանգստային քաղաքն է) 7-րդ գաղտնի համագումարի որոշումներէն. որոշումներու հիմնականն ու անբեկանելին կը մնար Իթթիհատ Վէ Թերաքքը կուսակցութեան գլխաւոր դէմքերուն հետ կատարուելիք հաշուեյարդարը Փարամազի’ գլխաւորութեամբ, քանզի
թուրք իշխանաւորները ծրագարած էին «Թուրքիան առանց հայերու» բանաձեւը: Իր խօսքը եզրակացնելով, ընկ. Յակոբ Տիգրանեան յայտնեց թէ Հնչակեան Կուսակ ցութեան Կեդրոնական Վարչութիւնը, ինչպէս ծանօթ է արդէն Սփիւռքէն փոխադրուած է Հայաստան (Երեւան), այսպիսով Մայր Կուսակցութիւնը իր ղեկավարման գործունէութիւնը պիտի ծաւալէ Հայաստանէ՛ն ի սփիւռս աշխարհի: Դեռ աւելին, հայրենիքի սահման ներէն ներս հնարաւորութիւն պիտի ունենայ մօտիկէն հետեւելու եւ հսկողութիւն իրականացնելու ժողովուրդի տնտեսական, ընկերային վիճակին եւ իրականացնէ բարելաւումներ` մեկնելով Կուսակցութեան ծրագրէն:

Իր խօսքի աւարտէն անմիջապէս ետք, ընկ. Տիգրանեան յայտարարեց, թէ Հնչակեան Կոուսակցութեան Կեդրոնական Վարչութեան առած որոշման համաձայն Փարամազի անուան շքանշաններ պիտի յանձնէ Կուսակցու թեան Մեծն Բրիտանիոյ վաստակաշատ եւ վեթերան ընկերներէն ընկ. Մանուէլ Ադամեանին եւ ընկ. Եղիա Եղիազարեանին, ապա բեմ կը հրաւիրէ ընկ. Տոքթ. Վազգէն Գասէմճեանը։ Ընկերը բեմ բարձրանալով կ’ընթերցէ Հնչակեան Կուսակցութեան Մեծն Բրիտանիոյ Վարիչ Մարմնի պատրաստած ընկ. Մանուէլ Ադամեանի եւ ընկ. Եղիա Եղիազարեանի կուսակցական հակիրճ կենսագրութիւնները, որմէ ետք պարգեւատրուած ընկերները եւս բեմ կը բարձ րանան ու ներկաներու ծափահարութիւններուն ներքոյ ընկ. Յակոբ Տիգրանեան` անոնց իւրաքանչիւրի կուրծքին կը զետեղէ Փարամազի անո ւան շքանշանը:

***
Յուլիսի 2-ին, Լոնտոնեան ոգեկոչումի ձեռնարկի ընթացքին տեղի ունեցաւ նաեւ գեղարուեստական յայտագիր: Նախ պաստառի վրայ ցուցադրուեցաւ Հնչակեան Քսան Կախաղաններուն նուիրուած պատմավաւերագրական ժապաւէն, որուն տեւողութիւնը երեսուն վայրկեան էր: Ժապաւէնը պատրաստողները, իսկապէս կրցեր էին թափանցել տուեալ պատմական ժամանակաշրջանի էութեան, վեր հանելով Հնչակեան Կուսակցութեան ժողովրդանուէր պայքարի բազմաթիւ ծալքերը եւ կարելի է վկայել, թէ ժապաւէնը պատրաստողները ոչ միայն արհեստավարժներ են, նաեւ ազգի նուիրեալներ:

Ժապաւէնի ցուցադրութեան յաջորդեցին անհատ կատարողներու ելոյթները եւ այսպէս` Սուսաննա Վարդանեանը հանդէս եկաւ Մանուէլ Ադամեանի «Մեղրի» բանաստեղծութիւնը ասմունքելով, Անուշ Գեղամեանը արտասանեց Վահան Թէքէեանի Հնչակեան Քսան Կախաղաններուն նուիրուած բանաստեղծութիւնը, Տաթեւիկ Պօղոսեանը կատարեց Մանուէլ Ադամեանի «Փարամազին Հետ» բանաստեղծութիւնը, տակաւին դպրոցական Լիլիթ Յովհաննիսեանը երգեց «Ատանա» յուզիչ երգը:
Գեղարուեստական յայտագիրը եզրափակեց տուտուկահար Տիգրան Ալեքսանեանը տուտուկի վրայ «Տըլէ եաման»ի կատարումով:

Յիշատակի երեկոն իր աւարտին հասաւ Գերաշնորհ Յովակիմ Սրբազան Եպիսկոպոսի «Պահպանիչ» աղօթքով:

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2021 SDHP

Log in with your credentials

Forgot your details?