Յայտարարութիւն Սոցիալ Դեմոկրատ Հնչակեան Կուսակցութեան XXI  Համագումարի+

Յայտարարութիւն Սոցիալ Դեմոկրատ Հնչակեան Կուսակցութեան XXI Համագումարի