Author Archive for: sdhp

Հնչակեան Կուսակցութեան պատուիրակութեան տեսակցութիւնները Ուրուկուէյի մէջ+

Հնչակեան Կուսակցութեան պատուիրակութեան տեսակցութիւնները Ուրուկուէյի մէջ

Հնչակեան Քսան  Կախաղաններու  100-ամեակը արժանավայել կերպով նշուեցաւ Պուէնոս Այրէսի մէջ+

Հնչակեան Քսան Կախաղաններու 100-ամեակը արժանավայել կերպով նշուեցաւ Պուէնոս Այրէսի մէջ

Հնչակեան Քսաններու Նահատակութեան Նուիրուած  Գիտաժողով Երեւանի  Մէջ+

Հնչակեան Քսաններու Նահատակութեան Նուիրուած Գիտաժողով Երեւանի Մէջ

ՍԴՀԿ-ի Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ Յակոբ Տիգրանեանի հանդիպումները Լոս Անճելըսի մէջ+

ՍԴՀԿ-ի Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ Յակոբ Տիգրանեանի հանդիպումները Լոս Անճելըսի մէջ

Հարցազրոյց ՍԴՀԿ Կեդրոնական Վարչութեան Փոխատենապետ, Լիբանանի Խորհրդարանի անդամ Ընկ. Սեպուհ Գալփաkեանի հետ+

Հարցազրոյց ՍԴՀԿ Կեդրոնական Վարչութեան Փոխատենապետ, Լիբանանի Խորհրդարանի անդամ Ընկ. Սեպուհ Գալփաkեանի հետ

Ընկ. Յակոբ Տիգրանեան:- «Ապրիլ 24-ը Հեռու  Պահենք Ներքաղաքական  Հարցերէն»+

Ընկ. Յակոբ Տիգրանեան:- «Ապրիլ 24-ը Հեռու Պահենք Ներքաղաքական Հարցերէն»

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2017 SDHP

Log in with your credentials

Forgot your details?