Author Archive for: sdhp

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ+

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՍԴՀԿ Կեդրոնական Վարչութեան Ատենապետ Ընկ. Յակոբ Տիգրանեանի Խօսքը Հայաստան- Սփիւռք 5–րդ Համաժողովին

Ս.Դ.Հնչակեան Կուսակցութեան Կեդրոնական Վարչութեան Նորընտիր Ատենապետ՝ Ընկ. Յակոբ Տիգրանեանի Հարցազրոյցը+

Ս.Դ.Հնչակեան Կուսակցութեան Կեդրոնական Վարչութեան Նորընտիր Ատենապետ՝ Ընկ. Յակոբ Տիգրանեանի Հարցազրոյցը

ՍՈՑԻԱԼ ԴԵՄՈԿՐԱՏ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ 20-ՐԴ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԻ ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2020 SDHP

Log in with your credentials

Forgot your details?