Archive for category: Հարցազրոյցներ

Ոչ թե ձևական կոալիցիաներ, այլ՝ Ազգային միասնական  կառավարություն է անհրաժեշտ+

Ոչ թե ձևական կոալիցիաներ, այլ՝ Ազգային միասնական կառավարություն է անհրաժեշտ

Հարցազրոյց ՍԴՀԿ Կեդրոնական Վարչութեան Փոխատենապետ, Լիբանանի Խորհրդարանի անդամ Ընկ. Սեպուհ Գալփաkեանի հետ+

Հարցազրոյց ՍԴՀԿ Կեդրոնական Վարչութեան Փոխատենապետ, Լիբանանի Խորհրդարանի անդամ Ընկ. Սեպուհ Գալփաkեանի հետ

Ս.Դ.Հնչակեան Կուսակցութեան Կեդրոնական Վարչութեան Նորընտիր Ատենապետ՝ Ընկ. Յակոբ Տիգրանեանի Հարցազրոյցը+

Ս.Դ.Հնչակեան Կուսակցութեան Կեդրոնական Վարչութեան Նորընտիր Ատենապետ՝ Ընկ. Յակոբ Տիգրանեանի Հարցազրոյցը

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2022 SDHP

Log in with your credentials

Forgot your details?