Archive for category: Յայտարարութիւններ

Պահանջագիր` վերատիրանալու Քսաններու աճիւններուն+

Պահանջագիր` վերատիրանալու Քսաններու աճիւններուն

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ+

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՍՈՑԻԱԼ ԴԵՄՈԿՐԱՏ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ 20-ՐԴ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԻ ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2017 SDHP

Log in with your credentials

Forgot your details?