Tag Archive for: feature

Հարցազրոյց ՍԴՀԿ Կեդրոնական Վարչութեան Փոխատենապետ, Լիբանանի Խորհրդարանի անդամ Ընկ. Սեպուհ Գալփաkեանի հետ+

Հարցազրոյց ՍԴՀԿ Կեդրոնական Վարչութեան Փոխատենապետ, Լիբանանի Խորհրդարանի անդամ Ընկ. Սեպուհ Գալփաkեանի հետ

Ընկ. Յակոբ Տիգրանեան:- «Ապրիլ 24-ը Հեռու  Պահենք Ներքաղաքական  Հարցերէն»+

Ընկ. Յակոբ Տիգրանեան:- «Ապրիլ 24-ը Հեռու Պահենք Ներքաղաքական Հարցերէն»

ՍԴՀԿ Կեդրոնական Վարչութեան Տեսակցութիւնը  Հայաստանի Դեմոկրատական Կուսակցութեան Պատուիրակութեան Հետ+

ՍԴՀԿ Կեդրոնական Վարչութեան Տեսակցութիւնը Հայաստանի Դեմոկրատական Կուսակցութեան Պատուիրակութեան Հետ

ՍԴՀԿ Կեդրոնի Ընկերները Վարչապետ Յովիկ Աբրահամեանի Մօտ+

ՍԴՀԿ Կեդրոնի Ընկերները Վարչապետ Յովիկ Աբրահամեանի Մօտ

Տեսակցութիւն ՍԴՀԿ Կեդրոնական  Վարչութեան եւ ՀՅԴ Բիւրոյի Միջեւ+

Տեսակցութիւն ՍԴՀԿ Կեդրոնական Վարչութեան եւ ՀՅԴ Բիւրոյի Միջեւ

ՍԴՀԿ Կեդրոնի Ընկերներու Տեսակցութիւնը Նախարար Հրանուշ Յակոբեանի Հետ+

ՍԴՀԿ Կեդրոնի Ընկերներու Տեսակցութիւնը Նախարար Հրանուշ Յակոբեանի Հետ

“Մխիթար Գոշ” Շքանշան`  Ընկ. Վազգէն  Գալթաքճեանին+

“Մխիթար Գոշ” Շքանշան` Ընկ. Վազգէն Գալթաքճեանին

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ+

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2021 SDHP

Log in with your credentials

Forgot your details?